Salgsbetingelser

oppdatert 04/11-21.

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

 1. Partene

Selger er Discover discs AS, org. nr. 927966603, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

 1. Produktinformasjon

Produktbilder er som hovedregel kun for illustrasjon og fungerer som eksempler på produktet. Enkelte unntak kan forekomme ved at produktet har egne bilder som vises når ønsket variant av produktet velges. Fargevalg er veiledende og variasjon kan forekomme.

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og avtalen av nevnte grunner kan misforståes.

I tilfellet selger ikke kan levere bestilt produkt, f. eks. ved utsolgt produkt, forbeholder selger seg retten til å kansellere bestillingen. Selger vil være behjelpelig med informasjon om lignende produkter som kan tilbys i stedet.

 

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere og belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

Leveringstider som er oppgitt på Discoverdiscs.no må anses som veiledende. Leveringstiden er oppgitt i antall virkedager. Leveringstid og fraktkostnader varierer avhengig av leveringsmåte og størrelse og vekt på produktene. Kjøper kan til enhver tid se gjeldende leveringsmåter i siste steg i kjøpsprosessen.

 

Dersom kjøper vil hente ordren på selgers lager i Steinkjer, velges dette leveringsalternativet i bestillingsprosessen. Lageret har ikke faste åpningstider, og kjøper må dermed selv sørge for å avtale hentetiden med selger. Avtaling av hentetid kan kjøperen gjøre over e-post eller telefon fra bestillingen er gjennomført. Dersom ingen hentetid er avtalt innen 14 dager etter gjennomført kjøp vil ordren bli kansellert og refundert dersom kjøper har betalt. Selger vil normalt gjøre forsøk på å kontakte kjøper før ordren kanselleres.

 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.

 

Dersom det er skade på produktet eller feil i forsendelsen, meld fra til oss på discover.discs@gmail.com senest innen 2 dager etter mottak av forsendelsen for å få refundering. Bilde av skaden må legges ved som dokumentasjon om kjøperen vil ha refundert kjøpet.

 

 

 1. Angrerett

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre kjøpet. Angrefristen er 14 dager etter levering i tråd med punkt 7. Kjøper må ta kontakt discover.discs@gmail.com om angreretten skal benyttes.

 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Dersom kjøper bruker eller undersøker produktet på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper og funksjon, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende den påførte verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Et eksempel på verdireduksjon er bruksmerker på produktet.

 

Alle produkter skal leveres tilbake innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøper bærer kostnaden og har risikoen for transporten av varen tilbake til selger.

 

Selger er forpliktet til å betale tilbake det kjøper har betalt, inkludert porto for forsendelsen. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis kjøper har valgt et dyrere fraktalternativ utover hva som er nødvendig for å frakte varen, vil kun det billigste fraktalternativet bli tilbakebetalt.

 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 7 dager etter at selger har mottatt returen fra kjøper. Tilbakebetalingen vil skje gjennom ordinær bankoverføring til kjøpers ønskede konto.

 

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Dersom kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som er avtalt med selger, vil disse utgiftene stå for kjøpers regning.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

 

 1. Kommunikasjon

Discoverdiscs.no drives av Discover discs AS, org. nr. 927966603 MVA. Dersom kjøper har spørsmål, kontakt discover.discs@gmail.no eller tlf. 917 47 786.

 

Dersom bestillingen blir avbrutt, kan selger kontakte kjøper med påminnelse om bestillingen. Selger kan også sende ut ordre- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings-e-post relatert til gjennomførte kjøp.

Bruk gjerne chattjenesten her på siden eller send en dm på sosiale medier som Instagram, TikTok og Facebook hvis du har spørsmål eller vil ha hjelp med hva du skal velge!

Om discgolf

Regler, disctyper og mer nyttig info.

Her ser du "Disc golfers code" som er en overordnet, generell samling regler.

1. Sikkerheten til alle ved banen

2. Respekt for banen og miljøet rundt

3. Være gode rollemodeller med positivitet og evne til både å ta til seg og lære bort ting.

Hva trenger du for å starte?

Når du skal starte å spille disc golf er det lurt å starte med en driver, en midrange og en putter. Hvis man bare skal starte med en disc er det lurt å starte med en midrange siden den er mest allsidig. Etterhvert kan man prøve flere forskjellige discer slik at man finner noe man liker og som passer for deg.

Det som kjennetegner nybegynnervennlige discer er mye turn, lite speed og at de er lette. Vi har samlet noen discer som passer for nybegynnere her.

1 av 4

Discer

Hovedkategoriene for discer er Driver, Midrange og Putter. I tillegg har vi Distance driver og Fairway driver som er underkategorier til driverne. De kategoriseres etter discens speed som sier noe om hvor langt den potensielt kan fly. Discene har svært forskjellige egenskaper, det å forstå alle discene i baggen sin og ha peiling på hvilken som skal velges når er gjerne det som kjennetegner de beste spillerne. Gode discer og kompetanse er alfa og omega i denne sporten, og på akkurat det ønsker vi å hjelpe.

Discens egenskaper

De forskjellige discene har forskjellige egenskaper. For å beskrive disse egenskapene har alle discer 4 tall som sier noe om hvordan de flyr. Tallene står for Speed, Glide, Turn, Fade og står alltid i denne rekkefølgen.

Speed er hvor raskt discen skjærer gjennom luften. Speed-skalaen går fra 1-15 hvor 15 er raskest. Dette betyr ikke at mest speed gir mest lengde. Mye speed krever også mye kastekraft for at discen skal gå langt og beholde flyveegenskapene. Derfor anbefaler vi nybegynnere å starte med discer som har litt mindre speed.

Glide er hvor godt discen kan gli og holde seg i lufta. Skalaen går fra 1-7. En disc med mye glide vil være bra for nybegynnere som trenger litt ekstra lengde.

Turn er hvor mye en disc skrur mot rotasjonen sin. Det vil si at hvis en høyrehendt spiller kaster backhand med en disc med mye turn vil den skru relativt mye til høyre før den retter seg ut. Her er går skalaen fra 1 til -5 hvor -5 er mest turn.

Fade er hvor mye og hvor raskt discen faller i motsatt retning av rotasjonen i discen. En disc med mye fade vil falle raskt og mye til venstre (for en høyrehendt spiller som kaster backhand) når discen mister fart. Skalaen går fra 0-6 hvor 6 er mest.

Begrep

Understabil - Når en disc er understabil vil det si at den har mye "turn". Den skrur mye med rotasjonen i discen. For en høyrehendt spiller som kaster backhand vil den skru mye høyre.

Overstabil - Er natuligvis det motsatte av understabil. Discen skrur fortere og mere mot rotasjonsretningen.

Hyzer - Når man vinkler discen for at den skal gå venstre (for høyrehendte). Det blir motsatt for venstrehendte.

Anhyzer - Det motsatte av hyzer. Man vinkler discen for at den skal gå høyre (Motsatt for venstrehendte).

Roller - Når man kaster slik at discen ruller langs bakken.

Hvor kan man finne alt det andre?

Man kunne skrevet om discgolf i det uendelige men det skal vi ikke gjøre her. Vi anbefaler å google litt og sjekke ut youtubevideoer. Det finnes svært mye bra innhold på youtube for discgolf, alt i fra den helt basic opplæringa til ting som går mye mer i dybden, på enkeltdiscer eller enkeltspillere eller kasteteknikk og treningsøvelser.